Menu

Stáž

Uvěřil jsem díky studentské službě Nového života (tehdy Studentský hlas pro Krista). Brzy jsem se zapojil do skupinek biblického studia a pořádání různých diskusních, seznamovacích a vzdělávacích akcí. Chtěl jsem pokračovat v této službě studentům a dát jim příležitost poznat křesťany a skrze ně Krista. Díky stáži v SHK jsem měl příležitost růst ve víře, ve vedení skupinek a apologetických i normálních přátelských rozhovorů. Bavilo mě pro studenty vymýšlet zábavné seznamovací akce. Učil jsem se intenzivně znát Boží slovo, cítil jsem podporu lidí, kteří se za mě a za moji službu modlili.

Trochu náročnější bylo někdy vrátit se večer z kolejí, pokud se ode mě očekávalo kvalitní naslouchání a komunikace (nejsem zrovna "sova").

Jsem vděčný, že mě Bůh díky této službě učil aktivně svědčit lidem okolo mě, vyhledávat společenství dalších křesťanů, se kterými se můžu sdílet (na skupince) a důležitosti modlitby.

Miloš Fiala

Stáž v Novém životě je příležitost věnovat rok svého života pomoci naplňovat Velké poslání. Je určena pro lidi, kteří mají živý vztah s Bohem a chtějí mu sloužit. Možná jste dokončili studium a přemýšlíte o tom, co dál. Možná pracujete, ale vnímáte, že je čas na změnu, byť třeba jen dočasnou nebo částečnou. Stáž v Novém životě může být příležitostí právě pro vás.

Náplň práce: Hlavní náplní práce je osobní evangelizace a učednictví. Budete součástí týmu, povedete biblické skupinky, modlitební setkání, budete se podílet na organizaci nejrůznějších akcí a budete mít množství příležitostí sdílet svou víru s dalšími lidmi. Podstatnou součástí stáže je školení zaměřené na duchovní růst a praktické dovednosti ve službě, abyste mohli efektivně sloužit druhým.

Očekávané vlastnosti a dovednosti:

  • týmový hráč
  • touha učit se a růst
  • schopnost samostatné práce, iniciativa
  • spolehlivost
  • zkušenosti se službou evangelizace a učednictví vítány
  • základní znalost angličtiny

Délka a místo: Délka stáže je jeden rok, obvykle od července do června. Umožňujeme i stáže kratší, půlroční, naopak maximální délka jsou dva roky. Stáž můžete absolvovat „naplno“, ale i na částečný úvazek (minimum je 10 hodin týdně). Pracovní doba není pevně daná a zpravidla závisí na tom, s jakou skupinou lidí budete pracovat. V současnosti probíhá stáž pouze v Praze.

Možné zaměření stáže: v souvislosti s trojím zaměřením Nového života si můžete zvolit skupinu, se kterou byste v rámci stáže chtěli pracovat:

studenti (především vysokoškoláci, částečně i středoškoláci) EveryStudent

sportovci (vrcholoví sportovci a trenéři, sportovní kluby, studenti sportovní fakulty UK, využití sportu pro evangelizaci ve spolupráci s místními sbory) Athletes in Action

podnikatelé (a pracující v byznysu) PrimeNet

digitální strategie (jako možný doplněk k některému z předchozích – využití internetu pro evangelizaci a učednictví)

 

Finance: Jednou z finančních zásad Nového života je, že každý pracovník i stážista je zodpovědný za získání finanční podpory (nebo její části) pro svoji službu. Důvěřujeme Bohu v tom, že pokud nás do této služby povolal, postará se i o naše potřeby. Každý stážista projde praktickým školením v hledání finanční a modlitební podpory a, jak zkušenosti ukazují, není se čeho bát.

 

Více informací se dozvíte na adrese tomas.chvojka@znateho.cz