Menu

Family Life

Pomoci rozvíjet silná manželství a rodiny

Prostřednictvím konferencí, diskusí v malých skupinkách a osobních kontaktů se snažíme rodiny motivovat a pomáhat jim rozvíjet se v souladu s Božím plánem popsaným v Bibli. Naše materiály Stavitelé domova určené pro setkávání manželských párů pomáhají v komunikaci mezi manželi o důležitých otázkách jejich vztahu a budování pevné a zdravé rodiny.