Menu

Kdo jsme

Nový život, o.p.s. je mezicírkevní křesťanské hnutí, jehož cílem je dát každému člověku v naší zemi příležitost k tomu, aby se mohl seznámit s osobou Ježíše Krista. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout různými osvětovými projekty a aktvině přitom spolupracujeme prakticky se všemi křesťanskými církvemi v České Republice. Snažíme se také pomáhat těm, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista, v rozvíjení jejich osobního vztahu s Bohem. Jsme vděčni za možnost používání filmu Ježíš, dramatického dokumentu přibližujícího život, smrt a vzkříšení této jedinečné historické osobnosti. Kromě toho pořádáme různé přednášky, diskusní skupiny, výuku angličtiny, víkendové pobyty a zabýváme se i vydáváním knih, audiokazet, videokazet a dalších materiálů.

 

Seznamte se s lidmi pracujícími v Novém životě.