Menu

Podnikatelé

Hovořit s lidmi o Kristu a budovat duchovní vedoucí mezi podnikateli a pracujícími.


Služba PrimeNet se zaměřuje na mladé podnikatele a vysokoškolsky vzdělané lidi, odborníky různých profesí. Chce jim dát příležitost slyšet evangelium způsobem, který by pro ně byl zajímavý, a přiblížit jim osobu Ježíše Krista. Také chceme být zdrojem pro křesťany, kteří chtějí duchovně růst, aktivněji se podílet na zlepšování atmosféry na pracovištích a podporovat etiku podnikání. Hnutí se rozvíjí zatím hlavně v Praze, kde se každý měsíc konají pravidelná setkání s přednáškami a diskusí s aktuálními tématy pro tuto skupinu lidí. Kromě toho organizujeme malé skupinky „Praktický křesťanský život“.