Menu

Podpořte nás

Protože jsme neziskovou organizací, veškerá naše služba je možná jedině díky finančním darům jednotlivců, místních sborů a organizací. Pokud nám pošlete dar, můžete sami určit projekt nebo pracovníka, jehož službu chcete podpořit. Veškeré dary jsou odečitatelné ze základu daně z příjmu a na požádání vám vystavíme příslušné potvrzení. Vaše dary můžete poslat bankovním převodem na účet Nového života č. 2100167317/ 2010. Vyberte si variabilní symbol pracovníka, projektu nebo služby, kterou chcete podpořit.

  • 103  Tomáš a Jovana Chvojkovi - misijní práce mezi studenty; digitální strategie
  • 400  Služba mezi studenty
  • 500  PrimeNet - služba mezi podnikateli a odborníky různých profesí
  • 510  Athletes in Action - služba vrcholovým sportovcům a studentům sportovní fakulty UK
  • 700  Správa projektů

Za vaše dary vám srdečně děkujeme.