Menu

Reference

Organizace Nový život velmi vhodně rozšiřuje paletu možností prezentace evangelia: snaží se jej nést klasickými způsoby, ale používá i film a jiná soudobá komunikační média, aby bylo dílo Ježíše Krista zpřístupněno dnešnímu člověku. Spolupracuje při tom ekumenicky se všemi křesťany, kteří o tento zápas v přední linii evangelizace stojí.
ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel, Církev bratrská

Nový život je mi blízký ve svém důrazu na základní věci evangelia - osobu Ježíše, jeho přijetí a život pod jeho vedením. Věřím, že nalezení tohoto jádra může sjednotit křesťany v opravdovém přátelství.
P. RNDr. Jan Rajlich, OP farář a národní moderátor hnutí Světlo - Život, římskokatolická církev

Služby Nového života si velmi vážím a považuji ji za důležitou, protože je založena na zvěstování Božího slova a na modlitbách. Věřím, že je součástí Božích záměrů s naší zemí.
Alena Linzmajerová, koordinátorka Modlitebního společenství Lydie pro východní Evropu