Menu

Zkušenosti ze stáže

Uvěřil jsem díky studentské službě Nového života (tehdy Studentský hlas pro Krista). Brzy jsem se zapojil do skupinek biblického studia a pořádání různých diskusních, seznamovacích a vzdělávacích akcí. Chtěl jsem pokračovat v této službě studentům a dát jim příležitost poznat křesťany a skrze ně Krista. Díky stáži v SHK jsem měl příležitost růst ve víře, ve vedení skupinek a apologetických i normálních přátelských rozhovorů. Bavilo mě pro studenty vymýšlet zábavné seznamovací akce. Učil jsem se intenzivně znát Boží slovo, cítil jsem podporu lidí, kteří se za mě a za moji službu modlili.

Trochu náročnější bylo někdy vrátit se večer z kolejí, pokud se ode mě očekávalo kvalitní naslouchání a komunikace (nejsem zrovna "sova").

Jsem vděčný, že mě Bůh díky této službě učil aktivně svědčit lidem okolo mě, vyhledávat společenství dalších křesťanů, se kterými se můžu sdílet (na skupince) a důležitosti modlitby.

Miloš Fiala